VI BEKÄMPAR ENSAMHETEN I SVERIGE

Image

RelationLab är ett initiativ som syftar till att bekämpa ensamheten i Sverige, för individer och på samhällsnivå. 


Vi samlar kunskap, diskussion, debatt och opinion kring frågor,  information om vad som konkret görs idag samt som behöver göras för att komma tillrätta med problemet ensamhet.

RelationLab är grundat och drivs av psykologen och föreläsaren Anna Bennich med målet att sätta frågan om ensamhet på den svenska hälsokartan.

Inom kort öppnar RelationLab den första verksamheten i Stockholm som kommer att specialisera sig på ensamhets- och relationsfrågor. Hit kan personer som lider av ensamhet eller som vill öka och/eller fördjupa befintliga relationer vända sig. Mer information under senhösten 2020.

Mer om relationlab
Image
ATT VINNA ÖVER ENSAMHETEN

- PSYKOLOGENS BÄSTA RÅD

Ensamhet bör beskrivas som en av vår tids folksjukdomar. Vi har skapat ett samhälle som fokuserar på individen oavsett hur det får oss att må och inte sällan blir kostnaden stress, ensamhet och en känsla av tomhet.

Anna Bennich, leg psykolog och leg psykoterapeut, möter många människor som kämpar med olika former av ensamhet. I boken beskrivs tillståndets olika uttryck, orsaker och effekter. Anna lyfter fram den senaste forskningen om relationernas betydelse för vår hälsa och ger handfasta tips och strategier för hur vi kan öka och fördjupa relationerna i våra liv.  Boken lyfter även frågan om allas vårt gemensamma ansvar för att se och finnas till för varandra.vårt varför


0
I Sverige uppger var 6:e person att den inte har en enda nära vän.
0
Ofrivillig ensamhet är lika skadligt för hälsan som att röka 15 cigaretter om dagen.
0%
0
Socialt nätverk och nära relationer är två av de viktigaste faktorerna för att leva ett långt liv.

Kontakta oss


Vi är alltid intresserade av att diskutera samarbeten, tankar och förslag på samarbeten.