Vi bekämpar

Att ofrivilligt vara ensam är en enorm riskfaktor för människans välmående. Vi är biologiskt beroende av att få känna gemenskap och tillhörighet med andra. Ofrivillig ensamhet aktiverar våra varningssystem för hot vilket väcker ångest och stress i människans sinne. 

Ensamheten skadar vår hälsa

Ofrivilligt ensamma människor löper högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar, stroke, tidigare utveckling av demens och ökad smärtproblematik. Därtill kommer ofta psykologiska svårigheter som depression, ångest, starka känslor av skam, självförakt, missbruk av alkohol och andra substanser, och ökat aggressivt beteende. Forskning visar också att ofrivillig ensamhet har lika skadliga hälsoeffekter som rökning, och det är till och med farligare för hälsan än fetma och stillasittande.

det här gör relationlab

RelationLab ett koncept som tillsammans med engagerade samarbetspartners tar ett starkt och tydligt helhetsgrepp om ensamheten. Vi samlar viktiga aktörer på området och skapar plattformar för att lyfta diskussionen om ensamhet.

Vårt mål

Vårt mål är att bekämpa ensamheten! För att nå dit krävs rätt förutsättningar på både individ- och samhällsnivå. Det är fullt möjligt att bygga bort ensamhet, prata bort ensamhet och framförallt förebygga ensamhet.

Vi har flera pågående projekt som just nu arbetar mot vårt mål. Är du intresserad av att veta mer om hur vi arbetar eller hur vi kan samarbeta?

Hör av dig till RelationLab


Image Image
Grundare

Anna Bennich är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut. Hon är regelbunden expert i TV4 Nyhetsmorgon och återkommande gäst i radioprogram som Kropp & Själ i P1 och Morgonpasset i P3. Anna skriver regelbundet för DN, Psykologiguiden och MåBra. Hon har skrivit böckerna: Sjukt stressad – En handbok i att hantera vardagens stress, Vägen genom skilsmässan och Att vinna över ensamheten.

PÅGÅENDE samarbete


interaktion för svenskar (ifs), lernia

Skräddarsydd interaktionskurs med 36 frågor. Framtagen med målet att optimera förutsättningarna för människor att komma närmare varandra. Vänskap på arbetsplatsen bidrar till effektiva team, hållbara medarbetare, bättre samarbete och större mångfald och inkludering.


Läs mer

#tillsammans mot ensamheten

Bilder från vårt senaste event på Fotografiska Stockholm med inbjudna talare.


Image

© Foto: Sandra Bergholm 

Stort tack till våra föreläsare och samarbetspartners!

Lia Boysen, Skådespelerska
Anna Starbrink, Landstingsråd
Karin Schultz, Mind
Micael Dahlén, Professor Ekonomi

Per Broman, Grundare Fotografiska
Marie-Louise Söderberg, Stockholms Stadsmission
Charlotte Grimlund, CEO Step 2 Communication
Lina Kumlin, WSP

Hanna Hellqvist, Författare
Gerhard Andersson, Professor Klinisk psykologi
Lina Zakrisson, Bergsundet
Christian Altenius, CEO Altenius Social Innovation


VILL DU arbeta med relationlab?

Hör av dig till oss